Java’da Operators

sametklou

Java’da Operators

Java programlama dilinde, operatörler programınızın veriler üzerinde belirli işlemler yapmasını sağlar. Bu yazıda Java'da kullanılan farklı operatörler hakkında detaylı bilgi verilecek ve kod örnekleri paylaşılacaktır.

Aritmetik Operatörler

Java'da aritmetik operatörler, matematiksel işlemler yapmak için kullanılır. Örneğin:

int x = 5;
int y = 3;

int toplam = x + y;
int fark = x - y;
int carpim = x * y;
int bolum = x / y;
int kalan = x % y;

Atama Operatörleri

Atama operatörleri, değişkenlere değer atamak için kullanılır. Örneğin:

int a = 5;
int b = 3;

a += b; // a = a + b;
b -= a; // b = b - a;

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, iki değeri karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin:

int c = 5;
int d = 3;

boolean esitMi = c == d;
boolean buyukMu = c > d;
boolean kucukMu = c < d;

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler, mantıksal işlemler yapmak için kullanılır. Örneğin:

boolean bool1 = true;
boolean bool2 = false;

boolean andSonucu = bool1 && bool2; // ve
boolean orSonucu = bool1 || bool2; // veya
boolean notSonucu = !bool1; // değil

Bitwise Operatörler

Bitwise operatörler, bit seviyesinde işlemler yapmak için kullanılır. Örneğin:

int e = 5;
int f = 3;

int andSonucu = e & f; // ve
int orSonucu = e | f; // veya
int xorSonucu = e ^ f; // xor

Java'da kullanılan diğer operatörleri de öğrenerek programınızda daha etkili işlemler yapabilirsiniz. Bu yazıdaki örnekler, operatörlerin temel kullanımlarını anlamanıza yardımcı olacaktır.