Java’da Object vs Class

sametklou

Java’da Object vs Class

Java programlama dilinde Object ve Class kavramları oldukça önemlidir. Bu yazıda, Object ve Class arasındaki farkları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve örneklerle açıklayacağız.

Class Nedir?

Java'da Class, nesnelerin (Objects) tasarlandığı bir yapıdır. Class, nesnelere ait özellikleri ve davranışları tanımlamak için kullanılır. Bir Class'tan nesneler oluşturularak, bu nesnelerin özellikleri ve davranışları belirlenir.

Örnek bir Class tanımı:

public class Araba {
  String marka;
  int modelYili;
  int fiyat;
}

Yukarıdaki örnekte "Araba" adında bir Class tanımlanmıştır. Araba Class'ı, arabalara ait özellikleri (marka, model yılı, fiyat) tanımlar.

Object Nedir?

Java'da Object, bir Class'ın örnekleridir. Yani bir Class'tan türetilen nesneler Object olarak adlandırılır. Her Object, kendi özelliklerine ve davranışlarına sahiptir.

Örnek bir Object oluşturma:

Araba araba1 = new Araba();
araba1.marka = "Audi";
araba1.modelYili = 2020;
araba1.fiyat = 300000;

Yukarıdaki örnekte "Araba" Class'ından bir Object oluşturulmuştur. Oluşturulan Object'in markası "Audi", model yılı 2020 ve fiyatı ise 300,000 olarak belirlenmiştir.

Object vs Class: Farklar

 • Class: Tasarlanan yapının genel tanımını sağlar.

 • Object: Bir Class'ın örnekleridir ve Class'ın özelliklerini taşır.

 • Class: Sabit ve statik bir yapıya sahiptir.

 • Object: Değişken ve dinamik bir yapıya sahiptir.

 • Class: Tekil olarak tanımlanır ve Class'tan birçok Object oluşturulabilir.

 • Object: Tekil olarak özellik ve davranışları temsil eder.

 • Class: Nesneleri tanımlamak için kullanılır.

 • Object: Class'tan türetilerek oluşturulan nesneyi temsil eder.

Java'da Object ve Class kavramları arasındaki farklar bu şekildedir. Class'lar tasarlanan yapının genel tanımını sağlarken, Object'ler bu tanıma uygun olarak oluşturulan örneklerdir. Java programlama dilinde Class ve Object kavramlarını iyi anlamak, doğru ve verimli bir şekilde program geliştirmenizi sağlayacaktır.