Java’da Object ve Class

sametklou

Java’da Object ve Class

Java programlama dilinde, Object ve Class kavramları oldukça önemlidir. Bu kavramlar, nesne yönelimli programlamanın temelini oluşturur ve Java dili de nesne yönelimli bir dil olduğu için bu kavramları iyi anlamak gereklidir.

Object Nedir?

Object, Java'da her şeyin temelini oluşturan bir referans türüdür. Bir nesne oluşturmak için Class'dan bir örnek yaratılır ve bu örneğe bir referans atanır. Object'ler her türlü veriyi ve metodu içerebilirler.

Örneğin, aşağıdaki gibi bir Object örneği oluşturabiliriz:

Object obj = new Object();

Bu kodda obj isminde bir Object referansı oluşturduk ve bunun için new anahtar kelimesiyle bir Object örneği türettik.

Class Nedir?

Class ise Object'lerin şablon veya blueprint'i olarak tanımlanabilir. Bir Class, bir nesnenin sahip olabileceği değişkenleri (fields) ve metodları (methods) içerir. Object'ler bu Class'ın örnekleri olup, Class bu örneklerin nasıl olması gerektiğini tanımlar.

Aşağıdaki gibi bir Class örneği oluşturabiliriz:

public class Araba {
  String marka;
  String model;
  int yil;

  public void calis() {
    System.out.println("Araba çalışıyor...");
  }
}

Bu kodda Araba isminde bir Class oluşturduk. Bu Class, arabaların marka, model ve yıl değişkenlerini ve calis metodu içerir.

Object ve Class Kullanımı

Object ve Class'ların kullanımını aşağıdaki gibi örnekleyebiliriz:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Araba araba1 = new Araba();
    araba1.marka = "Toyota";
    araba1.model = "Corolla";
    araba1.yil = 2020;

    araba1.calis();
  }
}

Bu kodda Araba Class'ından araba1 isminde bir Object örneği oluşturduk. Bu Object'in değişkenlerine değer atadık ve calis metodunu çağırdık.

Bu şekilde, Object ve Class kavramlarını detaylı olarak açıkladık ve örnek uygulamalarla nasıl kullanılabileceklerini gösterdik. Bu kavramları iyi öğrenmek, Java programlama dilinde etkili bir şekilde kod yazabilmek için oldukça önemlidir.