Java’da Object Cloning

sametklou

Java’da Object Cloning

Java programlama dilinde, bir nesnenin kopyasını oluşturmak için "Object Cloning" işlemi kullanılır. Bu işlem, bir nesnenin özelliklerini aynı olan başka bir nesne oluşturarak veri kopyalama işlemi gerçekleştirir.

Object Cloning Nasıl Yapılır?

Java'da bir nesnenin kopyası oluşturmak için clone() metodu kullanılır. Bu metot, Cloneable arayüzünü implement eden sınıflarda çalışır. İşte bir örnek:

public class MyClass implements Cloneable {
  private int number;
  
  public MyClass(int number) {
    this.number = number;
  }
  
  @Override
  protected Object clone() throws CloneNotSupportedException {
    return super.clone();
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    MyClass obj1 = new MyClass(10);
    
    try {
      MyClass obj2 = (MyClass) obj1.clone();
      System.out.println(obj2);
    } catch (CloneNotSupportedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Yukarıdaki kodda, MyClass adında bir sınıf oluşturulmuş ve Cloneable arayüzü implement edilmiştir. clone() metodu override edilerek klonlama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Object Cloning ile Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Clone işlemi, shallow copy yapar. Yani referans tipleri klonlanan nesneden değişiklik yapılırsa orijinal nesnede de etkisi olur.
 • clone() metodu varsayılan olarak protected olduğu için override etmek gerekebilir.
 • CloneNotSupportedException hatasına karşı try-catch bloğu kullanılmalıdır.

Java'da object cloning işlemi bir nesnenin verilerinin kopyalanması için etkili bir yöntemdir. Ancak dikkatli kullanılmalı ve gerektiğinde override edilerek özelleştirilmelidir.