Java’da Object Class

sametklou

Java’da Object Class

Java programlama dilinde Object Class, tüm sınıfların atası olarak bilinir ve Java'da bulunan diğer tüm sınıfların varsayılan üst sınıfıdır. Bu nedenle, tüm sınıflar Object sınıfından miras alır.

Object Class, Java.lang paketinde bulunur ve en temel metodlarını içerir. Bu metodlar şunlardır:

 • equals(): İki nesnenin eşit olup olmadığını kontrol eder.
 • hashCode(): Nesnenin hash kodunu döndürür.
 • toString(): Nesnenin metinsel temsilini döndürür.
 • getClass(): Nesnenin sınıfını döndürür.
 • clone(): Nesneyi kopyalar.
 • finalize(): Nesnenin bellekten silinmesini sağlar.

Object Class'ta tanımlı olan bu metodları, sınıfların kullanımına uygun bir şekilde override edilebilir. Ayrıca, Object Class'tan türetilen herhangi bir sınıf, bu metodları kullanarak nesneler üzerinde işlemler gerçekleştirebilir.

public class MyClass {
  private String name;

  public MyClass(String name) {
    this.name = name;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj) {
      return true;
    }
    if (obj == null || getClass() != obj.getClass()) {
      return false;
    }
    MyClass myClass = (MyClass) obj;
    return Objects.equals(name, myClass.name);
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    return Objects.hash(name);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "MyClass{" +
        "name='" + name + '\'' +
        '}';
  }
}

Yukarıdaki örnek, Object Class'tan override edilen equals(), hashCode() ve toString() metodlarını göstermektedir. Bu metodları uygun bir şekilde kullanarak nesneler arasında eşitlik kontrolü yapabilir, hash kodunu belirleyebilir ve nesne hakkında metinsel temsil elde edebiliriz.

Java'da Object Class'ı kullanarak sınıflar arasında miras ve işlevsellik sağlanırken, bu metodları override ederek özelleştirebiliriz. Object Class, Java programlama dilinin temel yapı taşlarından biridir ve her Java programcısının bilmesi gereken önemli bir konudur.