Java’da Naming Convention

sametklou

Java’da Naming Convention

Java programlama dilinde Naming Convention, kodun okunabilirliğini ve tutarlılığını artıran önemli bir kuraldır. Yazılım geliştirme sürecinde Naming Convention'a uygun bir şekilde isimlendirme yapmak, kodun daha anlaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlar.

Kurallar ve Öneriler

 • Paket İsimleri: Paket isimleri küçük harfle ve nokta (.) ile ayrılmış şekilde yazılmalıdır. Örneğin: com.example.myproject.

 • Sınıf İsimleri: Sınıf isimleri isimlendirme kurallarına uygun olarak baş harfi büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır. İsimlendirme için camelCase kullanılmalıdır. Örneğin: UserAccount.

 • Değişken İsimleri: Değişken isimleri küçük harfle başlamalı, camelCase kullanılmalı ve anlamlı olmalıdır. Örneğin: numberOfStudents.

 • Metot İsimleri: Metot isimleri değişken isimleriyle benzer şekilde anlamlı olmalı ve camelCase kullanılmalıdır. Örneğin: calculateAverage.

 • Sabit İsimleri: Sabit isimleri tüm harfler büyük olacak şekilde ve alt çizgi (_) ile ayrılmış olarak yazılmalıdır. Örneğin: MAX_SIZE.

 • Java Doc Kullanımı: Her sınıf, metod ve değişken için Java Doc yorumları kullanılmalıdır. Bu yorumlar, programın kullanımını ve işleyişini açıklar.

Örnek Kod

package com.example.myproject;

public class UserAccount {
  
  private String username;
  private int yearOfBirth;
  
  public UserAccount(String username, int yearOfBirth) {
    this.username = username;
    this.yearOfBirth = yearOfBirth;
  }
  
  public String getUsername() {
    return username;
  }
  
  public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda, UserAccount sınıfı ve içerisinde kullanılan değişken ve metot isimleri Naming Convention kurallarına uygun olarak isimlendirilmiştir.

Java'da Naming Convention, kodun daha anlaşılır ve düzenli olmasını sağlayarak yazılım geliştirme sürecini kolaylaştırır. Uygulamalarınızda bu kurallara uyarak daha kaliteli kodlar yazabilirsiniz.