Java’da MouseMotionListener Kullanımı

sametklou

Java’da MouseMotionListener Kullanımı

Java programlama dilinde, MouseMotionListener arayüzü fare hareketleriyle ilişkili olayları dinlemek ve işlemek için kullanılır. Bu arayüz, fare imlecinin herhangi bir bileşen üzerinde hareket ettiğinde veya fare tuşları basılıyken hareket ettiğinde olayları algılar.

MouseMotionListener Interfaceni Kullanarak Olayları İzleme

MouseMotionListener arayüzünü uygulayan bir sınıf oluşturarak fare hareket olaylarını izleyebiliriz. Bu sınıf, mouseDragged ve mouseMoved metotlarını Override ederek olayların işlenmesini sağlar.

import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import javax.swing.JFrame;

public class MyMouseListener implements MouseMotionListener {
  
  public void mouseDragged(MouseEvent e) {
    // Fare sürüklenerek hareket ettirildiğinde yapılacak işlemler
  }
  
  public void mouseMoved(MouseEvent e) {
    // Fare hareket ettirildiğinde yapılacak işlemler
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    JFrame frame = new JFrame("Mouse Motion Listener Örneği");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setSize(400, 400);
    
    MyMouseListener listener = new MyMouseListener();
    frame.addMouseMotionListener(listener);
    
    frame.setVisible(true);
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda, fare sürüklenerek (dragged) hareket ettirildiğinde ve fare basitçe (moved) hareket ettirildiğinde uygulanacak işlemler belirtilmiştir.

Uygulamada MouseMotionListener Kullanımı

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, MouseMotionListener arayüzünü uygulayarak fare hareket olaylarını etkili bir şekilde izleyebilir ve işleyebiliriz. Bu yaklaşım, kullanıcı etkileşimli uygulamalar geliştirmek için önemli bir rol oynamaktadır.