Java’da Metodlar

sametklou

Java’da Metodlar

Java programlama dilinde metodlar, belirli bir işlevi gerçekleştiren ve tekrar tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır. Metodlar, programcılara kodu daha organize etme, tekrar kullanma ve bakımını kolaylaştırma imkanı sağlar.

Metod Oluşturma

Java'da bir metod oluşturmak için aşağıdaki yapıyı kullanabiliriz:

public void selamla() {
    System.out.println("Merhaba!");
}

Yukarıdaki örnekte, selamla() adında bir metod oluşturduk ve bu metodun içinde "Merhaba!" yazısını ekrana yazdırdık.

Metod Parametreleri

Metodlara parametre ekleyerek, metodun daha geniş bir işlevi yerine getirmesini sağlayabiliriz. Örnek olarak, aşağıdaki gibi bir metod oluşturabiliriz:

public void selamla(String isim) {
    System.out.println("Merhaba, " + isim + "!");
}

Yukarıdaki örnekte, selamla() metoduna bir String tipinde parametre ekledik ve bu parametreyi kullanarak ekrana ismiyle birlikte selam vermeyi sağladık.

Metod Dönüş Değeri

Metodlar, bir değer döndürebilirler. Bu değeri metodun başında belirtmek için return ifadesi kullanılır. Örnek olarak, aşağıdaki gibi bir metod oluşturabiliriz:

public int topla(int sayi1, int sayi2) {
    return sayi1 + sayi2;
}

Yukarıdaki örnekte, topla() adında bir metod oluşturduk ve bu metod, aldığı iki parametreyi toplayarak sonucu döndürmektedir.

Java'da metodlar, programcılara kodları daha düzenli ve okunabilir bir şekilde yazma imkanı sunar. Metodları doğru bir şekilde kullanarak, daha etkili ve verimli bir kod yazabilirsiniz.