Java’da Method Overloading

sametklou

Java’da Method Overloading

Java programlama dilinde, aynı isme sahip farklı parametre listelerine sahip metotların tanımlanmasına Method Overloading denir. Bu sayede aynı isimde farklı işlevlere sahip metotlar oluşturulabilir.

Method Overloading Nasıl Yapılır?

Method Overloading yapabilmek için aynı isimde farklı parametre listelerine sahip metotlar tanımlanmalıdır. Java, metotların parametre listelerindeki sayı ya da türlerine bakarak hangi metotun çağrılacağını belirler.

Örnek olarak, aşağıdaki gibi iki farklı topla metodu tanımlayabiliriz:

public class Hesaplama {

  public int topla(int sayi1, int sayi2) {
    return sayi1 + sayi2;
  }

  public double topla(double sayi1, double sayi2) {
    return sayi1 + sayi2;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Hesaplama hesap = new Hesaplama();
    int sonuc1 = hesap.topla(5, 10);
    double sonuc2 = hesap.topla(3.5, 2.5);

    System.out.println("Toplam 1: " + sonuc1);
    System.out.println("Toplam 2: " + sonuc2);
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Hesaplama sınıfında topla isimli iki farklı metot tanımlanmıştır. Birincisi int türünde parametreler alırken, ikincisi double türünde parametreler alır. Bu sayede aynı isimle farklı parametre listelerine sahip metotlar tanımlanmış olur.

Avantajları

 1. Kod tekrarını en aza indirir.
 2. Kodun okunabilirliğini artırır.
 3. Metotların isimlerini daha anlamlı hale getirebilir.

Dezavantajları

 1. Karmaşıklığı artırabilir.
 2. Hatalı kullanıldığında beklenmeyen sonuçlar alınabilir.

Method Overloading, Java'da sıkça kullanılan bir tekniktir ve doğru kullanıldığında kodunuzun daha düzenli ve okunabilir olmasını sağlar. Yeni başlayanlar için temel bir kavram olup, uygulama yaparak öğrenmek en etkili yol olacaktır.