Java’da Member Inner Class

sametklou

Java’da Member Inner Class

Java'da Inner Class olarak da adlandırılan üye iç içe sınıflar, bir sınıfın içinde tanımlanan ve dış sınıfın öğelerine doğrudan erişebilen sınıflardır. Member Inner Class'lar genellikle dış sınıfın bir öğesine erişmek için kullanılır ve daha karmaşık yapılar oluşturmak için idealdir.

Member Inner Class Nasıl Tanımlanır?

public class Outer {
  
  private int outerField;
  
  public class Inner {
    
    public void display() {
      System.out.println("Outer Field: " + outerField);
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Inner sınıfı Outer sınıfının içinde tanımlanmıştır. Inner sınıfı, display metodu aracılığıyla outerField adlı dış sınıf alanına erişebilmektedir.

Inner Class Nasıl Kullanılır?

public class Main {
  
  public static void main(String[] args) {
    
    // Outer sınıfından bir nesne oluştur
    Outer outer = new Outer();
    
    // Inner sınıfından bir nesne oluştur
    Outer.Inner inner = outer.new Inner();
    
    // Inner sınıfının metotlarına eriş
    inner.display();
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Main sınıfında Outer ve Inner sınıflarından nesneler oluşturularak Inner sınıfının metotlarına erişilmektedir. Inner Class'lar, dış sınıfın öğelerine erişmek için outer kelimesiyle kullanılabilir.

Member Inner Class'lar, dış sınıfın özelliklerine ve metotlarına kolayca erişim sağlar ve kodunuzu daha modüler hale getirir. Kullanırken dikkat etmeniz gereken nokta, Inner Class'ın dış sınıfın nesnesinden oluşturulması gerekliliğidir.

Inner Class konusunu daha detaylı öğrenmek için ileri seviye Java eğitim kaynaklarına başvurabilirsiniz. Umarım bu yazı, Java'da Member Inner Class'ın nasıl tanımlandığı ve kullanıldığı konusunda size yardımcı olmuştur.

Yazıya eklemek istediğiniz farklı bilgileriniz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Keyifli kodlamalar! 🚀