Java’da Local Inner Class

sametklou

Java’da Local Inner Class

Java programlama dilinde Local Inner Class, bir methodun ya da bloğun içerisinde tanımlanan ve sadece o method ya da blok içerisinde erişilebilen iç içe sınıflardır. Local Inner Class'lar genellikle tek bir method içinde kullanılırlar ve genellikle bir interface'i implement etmek veya bir abstract sınıfı extend etmek için kullanılırlar.

Local Inner Class tanımlamak için şu adımları izleyebiliriz:

 1. Local Inner Class'ı tanımlamak için sınıf adını belirtiriz:
public class OuterClass {
  void display() {
    class LocalInnerClass {
      void innerMethod() {
        System.out.println("Hello from Local Inner Class!");
      }
    }

    LocalInnerClass inner = new LocalInnerClass();
    inner.innerMethod();
  }
}

Yukarıdaki örnekte, OuterClass adında bir sınıf oluşturduk ve içerisinde display() methodunu tanımladık. Bu methodun içinde LocalInnerClass adında bir Local Inner Class tanımladık ve innerMethod() adında bir methodu bu iç içe sınıf içerisinde oluşturduk.

 1. Local Inner Class'ın method içinde erişilebilir kılınması:
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    OuterClass outer = new OuterClass();
    outer.display();
  }
}

Yukarıdaki main methodunda, OuterClass'tan bir nesne oluşturup display() methodunu çağırdık. Bu sayede Local Inner Class içindeki innerMethod() methoduna erişim sağlayabilmiş olduk.

Local Inner Class'lar genellikle kullan-at sınıflar olduğu için tek seferlik kullanımlar için tercih edilirler. Inner Class'lar gibi dış sınıflara erişim sağlayabilirler ancak dış sınıfların static olmadığı durumlarda kullanılabilirler.

Java'da Local Inner Class'lar bir methodun içerisinde tanımlandığı için, o methodun local değişkenlerine erişebilirler ve bu değişkenlerin final olduğu durumlarda üzerinde işlem yapabilirler.

Local Inner Class'lar, kodunuzu daha modüler hale getirmenizi sağlar ve sadece ilgili olduğu methodun içinde kullanıldığı için kodunuzu temiz tutmanıza yardımcı olurlar.

Bu yazıda Java'da Local Inner Class'ların ne olduğunu, nasıl tanımlanacakları ve nasıl kullanılacakları hakkında detaylı bilgiler verdik. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için uygulamalı olarak kod örneklerini inceleyebilir ve pratik yaparak konuyu pekiştirebilirsiniz.