Java’da List Interface

sametklou

Java’da List Interface

Java'da List Interface, Collection interface'in alt interface'lerinden biridir ve öğeleri sıralı bir şekilde depolamak için kullanılır. Bu interface, dizilerin aksine boyutları dinamik olarak büyütülebilen koleksiyonlar oluşturmak için idealdir.

List Interface Metodları

List Interface, birçok farklı metod içermektedir. Bu metodlar arasında en sık kullanılanlar:

 • add(E element): Belirtilen öğeyi listenin sonuna ekler.
 • get(int index): Belirtilen index'teki öğeyi döndürür.
 • size(): Listenin boyutunu döndürür.
 • remove(int index): Belirtilen index'teki öğeyi siler.
 • clear(): Listenin içeriğini temizler.

List Interface Kullanımı

List Interface'i kullanarak bir liste oluşturmak ve üzerinde işlemler yapmak oldukça basittir. Örnek bir kullanım aşağıdaki gibidir:

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<String> names = new ArrayList<>();
    
    // Öğeleri listeye ekleme
    names.add("Ahmet");
    names.add("Mehmet");
    names.add("Ayşe");
    
    // Listeyi döngü ile yazdırma
    for(String name : names) {
      System.out.println(name);
    }
    
    // Belirli bir index'teki öğeyi silme
    names.remove(1);
    
    // Listenin boyutunu yazdırma
    System.out.println("Listenin boyutu: " + names.size());
  }
}

Bu basit örnekte, List Interface'i ve ArrayList class'ı kullanılarak bir liste oluşturulmuş ve üzerinde işlemler yapılmıştır. List Interface'i, Java'da koleksiyonları kullanırken oldukça güçlü ve esnek bir araçtır.

Java List Interface hakkında daha fazla bilgi edinmek için Java List Interface Dokümantasyonu'na göz atabilirsiniz.