Java’da LinkedList Kullanımı

sametklou

Java’da LinkedList Kullanımı

Java programlama dilinde, veri yapıları kullanarak verileri saklamak ve yönetmek mümkündür. LinkedList, dinamik bir veri yapısıdır ve elemanları bağlantılar(arrows) kullanarak birbirine bağlıdır. Bu yazıda Java'da LinkedList kullanımını detaylı bir şekilde ele alacağız.

LinkedList Nedir?

LinkedList, bağlı listeleri temsil eden ve elemanların birbirine bağlı olduğu bir veri yapısıdır. Bu veri yapısında her eleman bir önceki ve bir sonraki elemana referans olarak tutulur. Bu sayede elemanlar dinamik olarak eklenebilir, çıkarılabilir veya yer değiştirilebilir.

Java'da LinkedList sınıfı, java.util paketi altında yer almaktadır. Bu sınıf, List arayüzünü implemente eder ve elemanların sıralı bir şekilde depolanmasını sağlar.

LinkedList Kullanımı

LinkedList sınıfını kullanarak yeni bir LinkedList oluşturabiliriz. Aşağıdaki kod örneğiyle bir LinkedList oluşturup eleman ekleyebilir ve bu elemanları ekrana bastırabiliriz.

import java.util.LinkedList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Yeni bir LinkedList oluştur
    LinkedList<String> linkedList = new LinkedList<>();

    // Eleman ekle
    linkedList.add("Java");
    linkedList.add("C++");
    linkedList.add("Python");

    // Elemanları ekrana bastır
    for (String element : linkedList) {
      System.out.println(element);
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte, LinkedList sınıfını kullanarak yeni bir linkedList oluşturduk, elemanlar ekledik ve bu elemanları for döngüsü kullanarak ekrana bastırdık.

LinkedList sınıfı, elemanları eklemek, çıkarmak, bulmak gibi birçok farklı fonksiyonu da destekler. Bu fonksiyonları kullanarak LinkedList'i istediğimiz şekilde manipüle edebiliriz.

Sonuç

Java'da LinkedList kullanarak veri yapıları üzerinde dinamik işlemler yapmak mümkündür. Bu yazıda LinkedList'in ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve basit bir örnek üzerinden nasıl uygulandığını öğrendik. Daha fazla detaylı bilgi için Java dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.