Java’da LinkedHashMap Kullanımı

sametklou

Java’da LinkedHashMap Kullanımı

Java programlama dilinde, LinkedHashMap sınıfı, anahtar-değer çiftlerini saklayan bir koleksiyon sınıfıdır. Bu sınıf, elemanların eklenme sırasını korur ve HashMap sınıfına benzer şekilde çalışır. LinkedHashMap hem HashMap hem de LinkedHashMap özelliklerine sahiptir.

LinkedHashMap Nedir?

LinkedHashMap, Java.util paketinde bulunan bir sınıftır. Bu sınıf, HashMap sınıfına benzer bir şekilde çalışır ancak eklenen elemanların sırasını korur. Başka bir deyişle, elemanlar eklenme sırasına göre tutulur ve sıralı bir şekilde erişilebilirler. Bu özellik sayesinde, LinkedHashMap'ı kullanarak elemanları eklenme sıralarına göre tutabilir ve erişebiliriz.

LinkedHashMap Kullanımı

LinkedHashMap sınıfını kullanarak bir LinkedHashMap oluşturmak oldukça basittir. Aşağıda, LinkedHashMap oluşturmanın temel örnek kodunu bulabilirsiniz:

import java.util.LinkedHashMap;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedHashMap<String, String> map = new LinkedHashMap<>();

    // Eleman ekleme
    map.put("1", "Java");
    map.put("2", "Python");
    map.put("3", "C++");

    // Elemanları yazdırma
    for (String key : map.keySet()) {
      System.out.println(key + ": " + map.get(key));
    }
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda, LinkedHashMap sınıfı kullanılarak bir LinkedHashMap oluşturduk ve içine anahtar-değer çiftleri ekledik. Sonrasında ise LinkedHashMap içindeki elemanları anahtarlarına göre yazdırdık.

LinkedHashMap Metodları

LinkedHashMap sınıfı, HashMap sınıfındaki tüm metodlara sahiptir. Ayrıca, LinkedHashMap sınıfı özel olarak aşağıdaki metodları da içerir:

 • put(key, value): Belirtilen anahtar ve değeri LinkedHashMap'e ekler.
 • get(key): Belirtilen anahtarla ilişkili değeri döndürür.
 • keySet(): LinkedHashMap'teki tüm anahtarları içeren bir Set döndürür.
 • values(): LinkedHashMap'teki tüm değerleri içeren bir Collection döndürür.
 • entrySet(): LinkedHashMap'teki tüm anahtar-değer çiftlerini içeren bir Set döndürür.

Sonuç

LinkedHashMap sınıfı, elemanların eklenme sırasını koruyarak verileri saklamak için kullanışlı bir seçenektir. Bu makalede, LinkedHashMap sınıfının ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve temel metodlarını öğrendiniz. Artık Java'da LinkedHashMap kullanarak verilerinizi sıralı bir şekilde saklayabilir ve erişebilirsiniz.