Java’da KeyListener ile Kullanıcıdan Tuş Etkileşimi Almak

sametklou

Java’da KeyListener ile Kullanıcıdan Tuş Etkileşimi Almak

KeyListener Nedir?

Java dilinde, kullanıcıdan klavye girişini dinlemek ve işlemek için KeyListener arabirimi kullanılır. KeyListener, kullanıcının klavyedeki tuşlara basması, tuşu bırakması veya tuşa basılı tutması gibi olayları algılar ve bu olaylara uygun işlemler yapılmasını sağlar.

KeyListener Nasıl Kullanılır?

import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;

public class MyKeyListener implements KeyListener {
  
  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent e) {
    System.out.println("Tuşa basıldı: " + e.getKeyChar());
  }

  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {
    System.out.println("Tuşa basıldı: " + e.getKeyCode());
  }

  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent e) {
    System.out.println("Tuş bırakıldı: " + e.getKeyChar());
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    JFrame frame = new JFrame("Key Listener Örneği");
    frame.setSize(300, 300);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    
    JPanel panel = new JPanel();
    frame.add(panel);
    
    MyKeyListener keyListener = new MyKeyListener();
    
    panel.setFocusable(true);
    panel.addKeyListener(keyListener);
    
    frame.setVisible(true);
  }
}

Yukarıdaki kod örneğinde, KeyListener arabirimini kullanan bir sınıf tanımlanmıştır. Bu sınıf, KeyListener arabirimini uygulayan ve klavye olaylarını dinleyen bir sınıftır. keyTyped, keyPressed ve keyReleased metotları, sırasıyla tuşa basıldığında, tuşa basılı tutulduğunda ve tuş bırakıldığında çalışacak kodları içermektedir.

Uygulama içinde JFrame, JPanel ve KeyListener kullanılarak tuş etkileşimleri dinlenmekte ve ekrana basılan tuşun bilgisi konsola yazdırılmaktadır.

Java'da KeyListener ile kullanıcıdan tuş etkileşimi almak oldukça basit ve kullanışlı bir işlem sağlar. KeyListener arabirimi sayesinde kullanıcıdan alınan klavye etkileşimlerini kolayca işleyebilir ve istenen aksiyonları gerçekleştirebilirsiniz.