Java’da Kalıtım (Inheritance)

sametklou

Java’da Kalıtım (Inheritance)

Java'da kalıtım (inheritance) kavramı, bir sınıfın başka bir sınıftan özelliklerini ve davranışlarını miras almasını sağlayan bir programlama tekniğidir. Bu sayede kod tekrarını önler, kodun yeniden kullanılabilirliği artırır ve programın daha sürdürülebilir olmasını sağlar.

Kalıtımın Avantajları

 • Kod tekrarını önler
 • Kodun yeniden kullanılabilirliğini artırır
 • Programın sürdürülebilirliğini sağlar
 • Kod karmaşıklığını azaltır

Kalıtım Nasıl Yapılır?

Java'da bir sınıfın diğer bir sınıftan kalıtım alabilmesi için extends anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin:

public class Araclar {
  protected int hiz;
  
  public void hizlan() {
    hiz += 10;
  }
}

public class Araba extends Araclar {
  private String model;

  public Araba(String model) {
    this.model = model;
  }
}

Yukarıdaki örnekte Araba sınıfı Araclar sınıfından kalıtım almıştır. Bu sayede Araba sınıfı Araclar sınıfındaki hiz değişkenine ve hizlan() metoduna erişebilir.

Çoklu Kalıtım

Java'da bir sınıfın aynı anda birden fazla sınıftan kalıtım alması mümkün değildir. Ancak bir sınıf, bir sınıftan kalıtım aldıktan sonra başka bir arayüz veya interface'i implement edebilir.

Sonuç

Java'da kalıtım sayesinde kod tekrarını önleyebilir, kodun yeniden kullanılabilirliğini artırabilir ve programınızı daha sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Bu nedenle kalıtımı doğru ve etkili bir şekilde kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Java'da kalıtım konusundaki detaylı bilgileri öğrendiğinizde, uygulamalarınızı daha modüler bir şekilde yazabilir ve daha az kod yazarak daha fazla iş başarabilirsiniz.