Java’da JDBC (Java Database Connectivity)

sametklou

Java’da JDBC (Java Database Connectivity)

Java programlama dilinde veritabanlarıyla etkileşime geçmek için kullanılan JDBC (Java Database Connectivity) API'si oldukça önemlidir. Bu API, veritabanı tablolarına erişmek, veri eklemek, güncellemek, silmek ve sorgular oluşturmak için kullanılır.

JDBC Nedir?

JDBC, Java programlama dilinde veritabanlarına erişmek ve sorgular yapmak için kullanılan bir API'dir. JDBC, Java uygulamalarının SQL tabanlı veritabanlarına bağlanmasını, veri işlemlerini gerçekleştirmesini ve sonuçları almasını sağlar.

JDBC Kullanımı

JDBC'yi kullanarak bir veritabanına bağlanmak ve veritabanı işlemleri yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. JDBC sürücüsünü yükleyin:
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
 1. Veritabanına bağlanın:
Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase", "username", "password");
 1. Sorgu oluşturun ve çalıştırın:
Statement statement = connection.createStatement();
ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT * FROM users");
 1. Sonuçları işleyin:
while(resultSet.next()) {
  System.out.println(resultSet.getString("username"));
}

Örnek Java JDBC Kodu

import java.sql.*;

public class JDBCTutorial {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase", "username", "password");

      Statement statement = connection.createStatement();
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT * FROM users");

      while(resultSet.next()) {
        System.out.println(resultSet.getString("username"));
      }

      connection.close();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Yukarıdaki örnek kod veritabanına bağlanmayı, sorgu çalıştırmayı ve sonuçları işlemeyi göstermektedir.

Java'da JDBC kullanarak veritabanlarıyla etkileşime geçmek oldukça önemli bir konudur. Bu API'yi kullanarak veritabanlarıyla bağlantı kurabilir, veri işlemleri yapabilir ve sonuçları alabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Java JDBC dökümantasyonuna başvurabilirsiniz.