Java’da Java 8 Date Time Kullanımı

sametklou

Java’da Java 8 Date Time Kullanımı

Java 8 ile birlikte gelen yeni java.time paketi, tarih ve saat işlemlerini daha kolay ve esnek bir şekilde yapmamıza olanak sağlar. Bu makalede Java 8 Date Time konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Java 8 Date Time Sınıfları

Java 8 Date Time API'sı, aşağıdaki öne çıkan sınıflardan oluşur:

  • LocalDate: Sadece tarihi temsil eder (yıl, ay, gün)
  • LocalTime: Sadece saati temsil eder (saat, dakika, saniye)
  • LocalDateTime: Tarih ve saati birlikte temsil eder
  • ZonedDateTime: Zaman dilimini ve zaman dilimi kurallarını ele alır
  • Instant: Epoch zamanını temsil eder (1970-01-01T00:00:00Z)

LocalDate Kullanımı

LocalDate date = LocalDate.now();
System.out.println("Bugünün tarihi: " + date);

LocalTime Kullanımı

LocalTime time = LocalTime.now();
System.out.println("Şu anki saat: " + time);

LocalDateTime Kullanımı

LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.now();
System.out.println("Şu anki tarih ve saat: " + dateTime);

ZonedDateTime Kullanımı

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
System.out.println("Şu anki ZonedDateTime: " + zonedDateTime);

Instant Kullanımı

Instant instant = Instant.now();
System.out.println("Epoch zamanı: " + instant);

Bu örneklerle Java 8 Date Time API'sının temel kullanımını öğrenmiş olduk. Daha fazla bilgi edinmek için Java 8 Date Time Dokümantasyonu'na göz atabilirsiniz.