Java’da ItemListener Kullanımı

sametklou

Java’da ItemListener Kullanımı

Java programlama dilinde, ItemListener arabirimi, bir öğenin durumu değiştiğinde bir olayı işlemek için kullanılır. Bu arabirim genellikle bir JComboBox, JCheckBox veya JRadioButton gibi öğelerle birlikte kullanılır.

ItemListener Arabirimi:

ItemListener arabirimi, itemStateChanged(ItemEvent e) adında yalnızca bir metot içerir. Bu metot, öğenin durumu değiştiğinde çağrılır ve belirli bir işlem yürütülmesini sağlar.

ItemListener Kullanımı:

// ItemListener arabirimini uygulayan sınıf oluşturma
public class CustomItemListener implements ItemListener {
  @Override
  public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
    if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
      // Seçilen öğenin durumu değiştiğinde yapılacak işlemler
    }
  }
}

// ItemListener'ı öğeye eklemek
JComboBox comboBox = new JComboBox();
comboBox.addItemListener(new CustomItemListener());

// Özel işlem yapmak için ItemListener kullanımı
public class ItemChangeListener implements ItemListener{
  @Override
  public void itemStateChanged(ItemEvent event) {
    if (event.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
      Object item = event.getItem();
      System.out.println("Seçilen öğe: " + item.toString());
    }
  }    
}

Yukarıdaki kod örneğinde, CustomItemListener adında özel bir ItemListener sınıfı oluşturulmuş ve JComboBox öğesine eklenmiştir. Ayrıca, ItemChangeListener isimli bir sınıf örneği de verilmiştir.

Java'da ItemListener kullanarak öğelerin durum değişikliklerini dinleyebilir ve belirli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede kullanıcı etkileşimlerini takip edebilir ve uygun işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.