Java’da Interface Kavramı

sametklou

Java’da Interface Kavramı

Java programlama dilinde interface kavramı, bir sınıfın belirli metotları ve sabitleri içermesine olanak sağlayan bir yapıdır. Interface'ler, bir sınıfın sahip olması gereken özellikleri tanımlayan bir çeşit kalıptır ve bir sınıf birden fazla interface'i implement edebilir.

Interface Nedir?

Interface, Java'da kullanılan bir tür referans tipidir ve içerisinde soyut metotlar ve sabitler bulunur. Bir sınıf, bir interface'i implement ederek, interface içinde tanımlı olan metot ve sabitleri aynen kullanabilir. Java'da bir sınıf birden fazla interface'i implement edebilir, fakat yalnızca bir sınıfı extend edebilir.

Interface Nasıl Oluşturulur?

Interface oluşturmak için interface anahtar kelimesi kullanılır. Bir interface tanımlanırken içindeki metotlar sadece imza olarak tanımlanır, metotların gövdeleri yazılmaz.

Örnek olarak, bir Arac interface'i aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

public interface Arac {
  void calis();
  void dur();
}

Bu interface'de, calis ve dur metotları sadece imza olarak tanımlanmıştır.

Interface Nasıl Kullanılır?

Bir sınıf, bir interface'i implement etmek için implements anahtar kelimesini kullanır. Interface'de tanımlı olan metotlar sınıf içinde override edilmelidir.

Örnek olarak, Otomobil sınıfının Arac interface'ini implement etmesi aşağıdaki gibi olabilir:

public class Otomobil implements Arac {
  @Override
  public void calis() {
    System.out.println("Otomobil çalıştı");
  }

  @Override
  public void dur() {
    System.out.println("Otomobil durdu");
  }
}

Bu şekilde, Otomobil sınıfı Arac interface'ini implement etmiş ve interface içinde tanımlı olan metotları sınıf içinde override etmiştir.

Java'da interface kavramı, bir sınıfın belirli metotları ve sabitleri içermesine olanak sağlar ve programların daha esnek ve modüler olmasını sağlar. Interface'ler, Java'da çok sık kullanılan ve önemli bir yapıdır.