Java’da “instanceof” Operatörü

sametklou

Java’da “instanceof” Operatörü

Java programlama dilinde, "instanceof" operatörü bir nesnenin belirli bir sınıfa ait olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu operatör, bir nesnenin belirli bir sınıfın bir örneği olup olmadığını kontrol eder ve sonuç olarak boolean bir değer döndürür.

Kullanımı

public class Example {
  public static void main(String[] args) {
    String str = "Hello";
    Object obj = new Integer(10);

    System.out.println("str instanceof String: " + (str instanceof String));
    System.out.println("obj instanceof Integer: " + (obj instanceof Integer));
  }
}

Yukarıdaki kod örneğinde, "str" değişkeni bir String nesnesi olup olmadığını kontrol ederken, "obj" değişkeni bir Integer nesnesi olup olmadığını kontrol etmektedir.

Özellikler

 • "instanceof" operatörü, nesneler arasında ilişkiyi kontrol etmek için kullanılır.
 • Eğer bir nesne belirtilen sınıfın bir örneği ise true, değilse false döndürür.
 • "instanceof" operatörü genellikle sınıf hiyerarşisindeki ilişkileri kontrol etmek için kullanılır.

Bu özelliklerle birlikte "instanceof" operatörü, Java programlamada nesne yönelimli programlamanın temel kavramlarından biridir ve sınıf kontrolü için oldukça kullanışlı bir araçtır.