Java’da Input/Output İşlemleri

sametklou

Java’da Input/Output İşlemleri

Java programlama dilinde Input/Output (Giriş/Çıkış) işlemleri oldukça önemlidir. Bu işlemler, programların kullanıcıdan veri almasını ve veri göndermesini sağlar. Bu makalede, Java'da Input/Output işlemleri nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

Kullanıcıdan Veri Alma

Java'da kullanıcıdan veri almak için Scanner sınıfı kullanılır. Aşağıdaki örnek kodda, kullanıcıdan bir sayı girişi alınmaktadır.

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Lütfen bir sayı giriniz: ");
    int sayi = scanner.nextInt();

    System.out.println("Girdiğiniz sayı: " + sayi);
  }
}

Yukarıdaki kodda, Scanner sınıfının nextInt() metodu kullanılarak kullanıcıdan bir tamsayı alınmaktadır.

Dosyaya Yazma

Java'da dosyaya yazma işlemi yapmak için FileWriter sınıfı kullanılır. Aşağıdaki örnek kodda, bir metin dosyasına veri yazılmaktadır.

import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      FileWriter writer = new FileWriter("dosya.txt");
      writer.write("Merhaba, dünya!");
      writer.close();
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Dosya yazma hatası: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Yukarıdaki kodda, FileWriter sınıfı kullanılarak dosya.txt dosyasına "Merhaba, dünya!" metni yazılmaktadır.

Dosyadan Okuma

Java'da dosyadan veri okuma işlemi yapmak için FileReader ve BufferedReader sınıfları kullanılır. Aşağıdaki örnek kodda, bir metin dosyasından veri okunmaktadır.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      FileReader reader = new FileReader("dosya.txt");
      BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(reader);

      String satir;
      while ((satir = bufferedReader.readLine()) != null) {
        System.out.println(satir);
      }

      reader.close();
      bufferedReader.close();
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Dosya okuma hatası: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Yukarıdaki kodda, FileReader ve BufferedReader sınıfları kullanılarak dosya.txt dosyasından veri okunmaktadır.

Bu makalede, Java'da Input/Output işlemleri hakkında genel bir bilgi verdik ve örnek kodlar paylaştık. Daha fazla bilgi için Java dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.