Java’da Input/Output (Giriş/Çıkış) İşlemleri

sametklou

Java’da Input/Output (Giriş/Çıkış) İşlemleri

Java programlama dilinde dosya işlemleri, kullanıcıdan veri alma ve veriyi ekrana yazdırma gibi Input/Output (I/O) işlemleri oldukça önemlidir. Bu işlemler için Java'da birçok farklı sınıf ve metot bulunmaktadır. Bu yazıda Java'da I/O işlemleri nasıl gerçekleştirilir, hangi sınıflar ve metotlar kullanılır gibi konulara detaylı bir şekilde yer vereceğiz.

Java File Sınıfı

Java'da dosyalarla çalışmak için kullanılan temel sınıf File sınıfıdır. File sınıfıyla dosya oluşturma, silme, isim değiştirme gibi işlemler yapabiliriz. Aşağıda basit bir örnek verilmiştir:

import java.io.File;

public class DosyaIslemleri {

  public static void main(String[] args) {
    File file = new File("dosya.txt");
    if (file.exists()) {
      System.out.println("Dosya mevcut.");
    } else {
      System.out.println("Dosya mevcut değil.");
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte File sınıfı kullanılarak dosya.txt adında bir dosya oluşturulup, var olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Java Scanner Sınıfı

Kullanıcıdan veri girişi almak için Java'da Scanner sınıfı kullanılır. Kullanıcıdan alınan veriler üzerinde işlem yapabilmek için Scanner sınıfı kullanışlı bir araçtır. Örnek kullanım aşağıda verilmiştir:

import java.util.Scanner;

public class KullanicidanVeriAlma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Lütfen bir sayı giriniz: ");
    int sayi = scanner.nextInt();
    System.out.println("Girilen sayı: " + sayi);
  }
}

Yukarıdaki örnekte Scanner sınıfı kullanılarak kullanıcıdan bir sayı girişi alınmış ve ekrana yazdırılmıştır.

Java PrintWriter Sınıfı

Ekrana veya dosyalara veri yazdırmak için Java'da PrintWriter sınıfını kullanabiliriz. PrintWriter sınıfı verileri formatlı bir şekilde yazdırmamıza olanak sağlar. Örnek kullanım aşağıda verilmiştir:

import java.io.PrintWriter;
import java.io.FileNotFoundException;

public class VeriYazdirma {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      PrintWriter yazici = new PrintWriter("veriler.txt");
      yazici.println("Merhaba Dünya!");
      yazici.close();
      System.out.println("Veriler dosyaya yazıldı.");
    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.out.println("Dosya bulunamadı.");
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte PrintWriter sınıfı kullanılarak veriler.txt adındaki dosyaya "Merhaba Dünya!" yazısı yazdırılmıştır.

Java'da I/O işlemleri için kullanılan sınıflar ve metotlar geniş bir konu olduğu için detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Daha fazla bilgiye Java dokümantasyonundan ve diğer kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler yeni başlayanlar için faydalı olacaktır. Uygulamalarınızda bu temel bilgileri kullanarak dosya işlemleri ve veri giriş/çıkış işlemleri yapabilirsiniz.