Java’da Immutable String Nedir?

sametklou

Java’da Immutable String Nedir?

Java programlama dilinde, String sınıfı immutable yani değiştirilemez bir yapıya sahiptir. Bu demek oluyor ki bir kez oluşturulmuş olan bir String nesnesi daha sonra değerleri değiştirilemez. Bu özellik, String nesnelerinin güvenli ve tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Immutable String'in Avantajları

 • Güvenlik: Değiştirilemez String nesneleri, bir kez oluşturulduktan sonra başkaları tarafından değiştirilemez. Bu durum, program güvenliğini arttırır.
 • Çoklu Thread Güvenliği: Eşzamanlı işlemlerde, Immutable String nesneleri birden fazla iş parçacığı tarafından paylaşılabilir ve değiştirilmesi önlenmiş olur.
 • Performans: Immutable String'ler, Java programının performansını artırır ve hızlandırır.

Örnek Kod ile Immutable String Kavramı

public class ImmutableStringExample {

  public static void main(String[] args) {
    String str1 = "Hello";
    String str2 = "World";
    
    String str3 = str1 + str2; // Yeni bir String nesnesi oluşturulur
    System.out.println("str1: " + str1); // Hello
    System.out.println("str2: " + str2); // World
    System.out.println("str3: " + str3); // HelloWorld
  }
}

Yukarıdaki örnekte, str1 ve str2 değişkenleri oluşturulduktan sonra str3 değişkeni bu değişkenlerin değerleri ile birleştirilir. Ancak, bu işlem sonucunda yeni bir String nesnesi oluşturulmuş olur. Yani, str3 değişkeni str1 ve str2'yi değiştirmez, bunun yerine yeni bir nesne oluşturur.

Java'da Immutable String kavramı, bir kez oluşturulan String nesnelerinin değerlerinin bir kez atandıktan sonra değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Bu özellik, Java programlamada güvenliği ve performansı artırır.