Java’da Immutable Class Oluşturma

sametklou

Java’da Immutable Class Oluşturma

Immutable class, değerlerin değiştirilemez olduğu ve bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilemeyen sınıflardır. Java'da Immutable class oluşturarak programınızın daha güvenli ve verimli olmasını sağlayabilirsiniz.

Immutable Class Nedir?

Immutable class, bir kez oluşturulduktan sonra içerdiği değerlerin değiştirilemez olduğu sınıflardır. Bu sayede kodunuz daha güvenli hale gelir ve beklenmedik hataların önüne geçmiş olursunuz.

Immutable Class Özellikleri

 • Değerleri değiştirilemez
 • State'i korunur
 • Thread-safe olma özelliği
 • Hashcode kullanımını kolaylaştırır

Immutable Class Nasıl Oluşturulur?

public final class ImmutableClass {
  private final String name;
  private final int age;

  public ImmutableClass(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }
}

Yukarıdaki örnekte, ImmutableClass adında bir immutable sınıf oluşturduk. Sınıfımızda, değişkenlere sadece constructor metodunda değer ataması yaparak, değerlerin değiştirilemezliğini sağladık.

Immutable Class Örneği

ImmutableClass immutableObj = new ImmutableClass("Ahmet", 30);
System.out.println("Name: " + immutableObj.getName());
System.out.println("Age: " + immutableObj.getAge());

Yukarıdaki kod örneğinde, ImmutableClass sınıfından immutableObj adında bir nesne oluşturarak, değerleri gösterdik. Bu sayede sınıfın immutable olduğunu ve değerlerin değiştirilemez olduğunu görebiliriz.

Immutable class oluşturarak programınızın daha güvenli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede hataların önüne geçebilir ve daha verimli kodlar yazabilirsiniz.