Java’da HttpURLConnection Kullanımı

sametklou

Java’da HttpURLConnection Kullanımı

HttpURLConnection Nedir?

Java'da HttpURLConnection sınıfı, HTTP bağlantıları oluşturmamıza ve yönetmemize olanak tanır. Bu sınıf, belirtilen URL'ye HTTP isteği göndermek ve yanıtı almak için kullanılır.

HttpURLConnection Kullanımı

import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

public class HttpURLConnectionExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    try {
      URL url = new URL("http://www.example.com");
      HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      
      con.setRequestMethod("GET");
      
      BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));
      String inputLine;
      StringBuffer content = new StringBuffer();
      
      while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
        content.append(inputLine);
      }
      in.close();
      
      System.out.println(content.toString());
      con.disconnect();
      
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Yukarıdaki örnek kod parçasında, HttpURLConnection sınıfı ile belirtilen URL'ye GET isteği gönderilir ve yanıt alınır. Yanıt, BufferedReader kullanılarak okunup ekrana yazdırılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • HttpURLConnection sınıfı HTTP ve HTTPS protokollerini destekler.
 • İşlem tamamlandıktan sonra bağlantının kapatılması önemlidir (disconnect() metodu ile yapılır).

Bu şekilde Java'da HttpURLConnection sınıfını kullanarak basit bir şekilde HTTP istekleri gönderebilir ve yanıtlarını alabilirsiniz. Daha karmaşık senaryolar için sınıfın diğer metodlarını inceleyebilirsiniz.