Java’da Hashtable Kullanımı

sametklou

Java’da Hashtable Kullanımı

Java programlama dilinde, Hashtable sınıfı key-value çiftlerini depolamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Hashtable, Java'nın eski bir sınıfı olmasına rağmen hala kullanılmaktadır ve verilerin hızlı erişimine olanak tanır.

Hashtable Oluşturma

Hashtable sınıfını kullanmak için aşağıdaki gibi bir örnek oluşturabilirsiniz:

Hashtable<Integer, String> hashtable = new Hashtable<>();
hashtable.put(1, "Birinci Değer");
hashtable.put(2, "İkinci Değer");

Yukarıdaki kod örneğinde, Integer tipinde bir key ve String tipinde bir değer ile Hashtable oluşturulmuştur.

Hashtable Değerine Erişim

Hashtable'de bir değere erişmek için get() metodu kullanılır. Örneğin:

String deger = hashtable.get(1);
System.out.println(deger);

Yukarıdaki kod örneğinde, key'i 1 olan değere erişilmektedir.

Hashtable'den Değer Silme

Hashtable'den bir değeri silmek için remove() metodu kullanılır. Örneğin:

hashtable.remove(2);

Yukarıdaki kod örneğinde, key'i 2 olan değer silinmektedir.

Hashtable Boyutunu ve Boş Olup Olmadığını Kontrol Etme

Hashtable'ın boyutunu almak için size() metodu kullanılır. Boş olup olmadığını kontrol etmek için isEmpty() metodu kullanılır. Örneğin:

int boyut = hashtable.size();
boolean bosMu = hashtable.isEmpty();
System.out.println("Hashtable Boyutu: " + boyut);
System.out.println("Hashtable Boş mu: " + bosMu);

Yukarıdaki kod örneğinde, Hashtable'ın boyutu ve boş olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Hashtable sınıfı hakkında daha fazla bilgi için Java Hashtable Dokümantasyonu'nu inceleyebilirsiniz.