Java’da HashSet Kullanımı

sametklou

Java’da HashSet Kullanımı

Java'da HashSet, benzersiz elemanlara sahip bir veri yapısı olarak kullanılır. Bu veri yapısı, elemanlarına sırasız bir şekilde erişim sağlar. Aynı eleman bir HashSet içerisinde sadece bir kere bulunabilir.

HashSet Oluşturma

import java.util.HashSet;

public class HashSetOrnegi {
  public static void main(String[] args) {
    HashSet<String> set = new HashSet<>();

    // Eleman ekleme
    set.add("Java");
    set.add("Python");
    set.add("C++");

    // Elemanları yazdırma
    System.out.println(set);
  }
}

Yukarıdaki örnekte, bir HashSet oluşturduk ve farklı elemanlar ekleyerek nasıl kullanabileceğimizi gösterdik.

HashSet Metodları

 • add(eleman): Belirtilen elemanı HashSet'e ekler.
 • remove(eleman): Belirtilen elemanı HashSet'den kaldırır.
 • contains(eleman): Belirtilen elemanın HashSet içinde olup olmadığını kontrol eder.
 • size(): HashSet'in içinde kaç eleman olduğunu döndürür.
 • clear(): Tüm elemanları HashSet'den kaldırır.
HashSet<Integer> numbers = new HashSet<>();
numbers.add(1);
numbers.add(2);
numbers.add(3);

System.out.println(numbers.contains(2)); // true
System.out.println(numbers.size()); // 3

numbers.remove(1);
System.out.println(numbers.size()); // 2

numbers.clear();
System.out.println(numbers.size()); // 0

Sonuç

Java'da HashSet, benzersiz elemanlara sahip bir veri yapısı sunar. Bu yapı, elemanlara sırasız erişim sağlar ve genellikle performansıyla tercih edilir. Yukarıdaki örneklerle HashSet'i nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilir ve uygulamalarınızda kullanabilirsiniz.