Java’da HashMap Nasıl Çalışır?

sametklou

Java’da HashMap Nasıl Çalışır?

HashMap, Java programlama dilinde sıkça kullanılan ve veri çiftlerini ("anahtar-değer" çiftleri) depolamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Bu veri yapısı, "anahtar" değerini kullanarak "değer"e erişmeyi sağlar.

HashMap Nedir?

HashMap sınıfı, eşsiz anahtarlar ve bu anahtarlarla ilişkilendirilmiş değerler üzerinde işlem yapmamıza olanak tanır. Bu sayede verilere hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliriz.

HashMap Nasıl Oluşturulur?

HashMap oluşturmak için aşağıdaki şekilde bir kod kullanabiliriz:

HashMap<String, Integer> hashMap = new HashMap<>();

Bu kod parçasında String tipinde anahtarlar ve Integer tipinde değerler içeren bir HashMap oluşturulmuştur.

HashMap'e Değer Ekleme

HashMap'e değer eklemek için put() metodu kullanılır. Örneğin:

hashMap.put("anahtar", 5);
hashMap.put("başkaAnahtar", 10);

Bu şekilde "anahtar" anahtarıyla 5 değeri, "başkaAnahtar" anahtarıyla 10 değeri HashMap'e eklenmiş olur.

HashMap'den Değer Okuma

HashMap'den değer okumak için get() metodu kullanılır. Örneğin:

int deger = hashMap.get("anahtar");
System.out.println(deger); // 5

Bu şekilde "anahtar" anahtarıyla ilişkilendirilmiş olan değer (5) HashMap'ten okunur ve ekrana yazdırılır.

Sonuç

Java'da HashMap veri yapısı, anahtar-değer çiftlerini depolamak ve hızlı bir şekilde erişim sağlamak için kullanılan önemli bir veri yapısıdır. Yukarıda verilen örneklerle Java'da HashMap'in nasıl kullanıldığını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu bilgi, Java programlamada başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.