Java’da HashMap Kullanımı

sametklou

Java’da HashMap Kullanımı

Java'da HashMap sınıfı, key-value çiftlerini saklamak için kullanılan kolay ve etkili bir veri yapısıdır.

HashMap Oluşturma

HashMap oluşturmak için aşağıdaki kod parçasını kullanabilirsiniz:

HashMap<String, Integer> hashMap = new HashMap<>();

Bu kod parçasında, String tipinde key ve Integer tipinde value değerleri içeren bir HashMap oluşturulmuştur.

Değer Ekleme ve Silme

Bir değer eklemek için put() metodu kullanılır:

hashMap.put("Anahtar", 123);

Değer silmek için ise remove() metodu kullanılır:

hashMap.remove("Anahtar");

Değerlere Erişme

HashMap'teki bir değere erişmek için get() metodu kullanılır:

int deger = hashMap.get("Anahtar");

HashMap Boyutu

HashMap'in boyutunu, yani içinde kaç tane key-value çifti bulunduğunu size() metodu ile öğrenebilirsiniz:

int boyut = hashMap.size();

Tüm Değerlere Erişme

HashMap içindeki tüm değerlere forEach() metodu ile erişebilirsiniz:

hashMap.forEach((key, value) -> System.out.println("Key: " + key + " Value: " + value));

Java'da HashMap kullanımı oldukça yaygındır ve verileri hızlı bir şekilde saklamak ve erişmek için kullanışlıdır. Yukarıdaki örnekler ile HashMap'i daha iyi anlayabilir ve kullanabilirsiniz.