Java’da GridLayout Kullanımı

sametklou

Java’da GridLayout Kullanımı

Java programlama dilinde GUI (Graphical User Interface) oluştururken, kullanıcı arayüzünü düzenlemek için farklı layout yöntemleri kullanabiliriz. Bu yöntemlerden biri olan GridLayout, bileşenleri hücrelere yerleştirmemizi sağlar. Bu yazıda Java'da GridLayout kullanımını detaylı bir şekilde ele alacağız.

GridLayout Nedir?

GridLayout, bileşenleri bir tablo şeklinde düzenleyen bir layout yöntemidir. Her hücre aynı boyutta olur ve bileşenler sırayla hücrelere yerleştirilir. GridLayout sınıfı java.awt paketinde bulunur.

GridLayout Kullanımı

Öncelikle GridLayout sınıfını import etmemiz gerekmektedir:

import java.awt.GridLayout;

Ardından bir JFrame oluşturup üzerine GridLayout layoutunu uygulayabiliriz:

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;

public class GridLayoutOrnek {

  public static void main(String[] args) {
    JFrame frame = new JFrame("GridLayout Örneği");
    frame.setSize(300, 300);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setLayout(new GridLayout(2, 3)); // 2 satır, 3 sütunlu bir GridLayout

    JButton button1 = new JButton("Buton 1");
    JButton button2 = new JButton("Buton 2");
    JButton button3 = new JButton("Buton 3");
    JButton button4 = new JButton("Buton 4");
    JButton button5 = new JButton("Buton 5");
    JButton button6 = new JButton("Buton 6");

    frame.add(button1);
    frame.add(button2);
    frame.add(button3);
    frame.add(button4);
    frame.add(button5);
    frame.add(button6);

    frame.setVisible(true);
  }
}

Yukarıdaki örnekte, bir JFrame oluşturduk ve üzerine GridLayout layoutunu uyguladık. Ardından 2 satır, 3 sütunlu bir layout oluşturduk ve bu layouta 6 adet buton ekledik. Butonlar sırayla hücrelere yerleştirildi.

Bu şekilde Java'da GridLayout kullanarak GUI bileşenlerini düzenlemek mümkündür. Daha fazla detay ve örnekler için Oracle Java Swing Tutorial üzerindeki kaynaklara göz atabilirsiniz.