Java’da Get Current Date Time

sametklou

Java’da Get Current Date Time

Java programlama dilinde, mevcut tarih ve saat bilgisini almak için LocalDateTime sınıfını kullanabiliriz. Bu işlem oldukça basittir ve aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Mevcut tarih ve saat bilgisini almak için LocalDateTime sınıfını kullanıyoruz
    LocalDateTime currentTime = LocalDateTime.now();

    // Tarih ve saat bilgisini belirli bir formatta göstermek için DateTimeFormatter sınıfını kullanıyoruz
    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
    String formattedDateTime = currentTime.format(formatter);

    // Sonuçları ekrana yazdırıyoruz
    System.out.println("Mevcut Tarih ve Saat: " + formattedDateTime);
  }
}

Yukarıdaki kod örneği, mevcut tarih ve saat bilgisini alarak belirli bir formatta ekrana yazdırmaktadır. Burada önemli olan nokta, LocalDateTime ve DateTimeFormatter sınıflarını doğru şekilde kullanmaktır.

Eğer bu kodu çalıştırırsanız, çıktı olarak mevcut tarih ve saat bilgisini istediğiniz formatta görebilirsiniz. Bu şekilde, Java programlama dilinde mevcut tarih ve saat bilgisini almak oldukça kolaydır.

Java'da Get Current Date Time konusu hakkında detaylı bilgi almak için resmi Java belgelerine başvurabilirsiniz.