Java’da For Döngüsü Kullanımı

sametklou

Java’da For Döngüsü Kullanımı

For döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece belirtilen kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılan yapılardan biridir. Java'da for döngüsü kullanımı oldukça yaygındır ve birçok senaryoda kullanılabilir.

For Döngüsü Yapısı

For döngüsü genellikle şu şekilde kullanılır:

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    // Kod bloğu
}

Yukarıdaki örnekte, int i = 0 ifadesi döngünün başlangıç değerini, i < 5 ifadesi döngünün çalışma koşulunu ve i++ ifadesi de döngü her tekrarlandığında değişkenin değerinin nasıl artacağını belirtir.

For Döngüsü Örnekleri

Rakamları Yazdırma

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println(i);
}

Bu örnekte, 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazdırmak için for döngüsü kullanılmıştır.

Dizi Elemanlarını Toplama

int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
int total = 0;

for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
    total += numbers[i];
}

System.out.println("Toplam: " + total);

Bu örnekte, bir dizi içindeki elemanları toplamak için for döngüsü kullanılmıştır.

Sonuç

Java'da for döngüsü, belirli bir koşulu sağladığı sürece kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılan çok yönlü bir yapıdır. Yukarıdaki örneklerle for döngüsünün nasıl kullanıldığını daha iyi anlayabilirsiniz. Deneyerek pratik yaparak for döngüsünün kavramını daha iyi öğrenebilirsiniz.