Java’da FlowLayout Kullanımı

sametklou

Java’da FlowLayout Kullanımı

Java programlama dilinde GUI (Graphic User Interface) tasarımları yaparken bileşenlerin sayfa üzerinde nasıl yerleştirileceğini belirlemek için farklı layout yöntemleri kullanabiliriz. Bu yazıda, Java'da sıkça kullanılan FlowLayout yöntemini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

FlowLayout Nedir?

FlowLayout, bileşenleri ekran üzerinde sırayla ve hizalı bir şekilde yerleştirmek için kullanılan bir layout yöntemidir. Bileşenler eklenildiği sırayla sola doğru yerleştirilir ve sığdığı kadar sola doğru genişler. Yeni bir bileşen eklediğinizde ise alt satıra geçer.

FlowLayout Kullanımı

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class FlowLayoutExample {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame frame = new JFrame("FlowLayout Örneği");
    
    JButton button1 = new JButton("Buton 1");
    JButton button2 = new JButton("Buton 2");
    JButton button3 = new JButton("Buton 3");
    
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new FlowLayout());
    panel.add(button1);
    panel.add(button2);
    panel.add(button3);
    
    frame.add(panel);
    frame.setSize(300, 200);
    frame.setVisible(true);
  }
}

Yukarıdaki örnekte, FlowLayout kullanarak JFrame içerisinde üç adet buton oluşturduk ve bu butonları sola doğru hizalı bir şekilde yerleştirdik.

FlowLayout Özellikleri

 • Bileşenler, eklediğiniz sırayla sola doğru hizalı bir şekilde yerleştirilir.
 • Yeterli yer olmadığında, yeni bileşen alt satıra geçer.
 • JPanel, Container ve JFrame gibi bileşenleri içerisinde kullanabilirsiniz.

Sonuç

Java'da FlowLayout kullanarak GUI tasarımlarınızı sıralı ve düzenli bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bu yazıda, FlowLayout'ın ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve özelliklerini detaylı bir şekilde öğrendik. Daha fazla bilgi edinmek için Java Swing Dökümantasyonuna göz atabilirsiniz.