Java’da Final Keyword

sametklou

Java’da Final Keyword

Java programlama dilinde final keyword, değişkenler, metotlar ve sınıflar için kullanılan özel bir anahtar kelimedir. Bu keyword ile tanımlanan elemanlar değiştirilemez ve değiştirilmesi engellenir. Bu makalede Java'da final keyword'ün kullanımı ve özellikleri detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

final Değişkenler

Java'da bir değişkeni final olarak tanımlamak, o değişkenin değerinin değiştirilemeyeceği anlamına gelir. final değişkenlere bir kere değer atandıktan sonra, bu değer değiştirilemez. Örnek bir final değişken tanımı:

final int SAYI = 5;

final Metotlar

Bir metodu final olarak tanımlamak, o metodu alt sınıflar tarafından override edilemez hale getirir. Yani, final olarak işaretlenen bir metot, alt sınıflar tarafından yeniden tanımlanamaz. Örnek bir final metot tanımı:

public final void hesapla() {
    // Metot içeriği
}

final Sınıflar

Bir sınıfı final olarak tanımlamak, o sınıfın alt sınıflara miras verilemez hale gelmesini sağlar. Yani, final olarak işaretlenen bir sınıf, başka sınıflar tarafından extend edilemez. Örnek bir final sınıf tanımı:

public final class Sekil {
    // Sınıf içeriği
}

final keyword'ü, programcılara kodlarını daha güvenli hale getirmelerinde yardımcı olur. Ancak, doğru şekilde kullanılmadığında da hatalara neden olabilir. Bu nedenle, final keyword'ünün kullanımına dikkat etmek önemlidir.

Java'da final keyword'ü hakkında daha fazla bilgi ve örnekler için Java Dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.