Java’da Farklı Tip Dönüşüm Yöntemleri (String’i int’e, int’i String’e vs.)

sametklou

Java’da Farklı Tip Dönüşüm Yöntemleri (String’i int’e, int’i String’e vs.)

Java programlamada veri tipleri arasında dönüşüm yapmak oldukça yaygındır. Bu yazıda, String'i int'e, int'i String'e çevirmenin yanı sıra diğer tür dönüşüm yöntemlerini de detaylı bir şekilde ele alacağız.

String'i int'e Çevirme

String str = "123";
int num = Integer.parseInt(str);

int'i String'e Çevirme

int num = 123;
String str = String.valueOf(num);

Double'ı int'e Çevirme

double num = 123.45;
int result = (int) num;

int'i Double'a Çevirme

int num = 123;
double result = (double) num;

char'i String'e Çevirme

char ch = 'a';
String str = Character.toString(ch);

Bu örneklerle Java'da farklı veri tipleri arasında dönüşüm yapmanın nasıl gerçekleştirilebileceğini görmüş oldunuz. Daha fazla örnek ve açıklama için Java Dönüşüm (Casting) İşlemleri gibi kaynaklara başvurabilirsiniz.