Java’da Exception Handling

sametklou

Java’da Exception Handling

Java'da exception handling, programlarda oluşabilecek hataları ve istisnaları ele almak için kullanılan bir tekniktir. Bu yazıda Java'da exception handling konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız ve kod örnekleriyle açıklayacağız.

İstisna Nedir?

Java'da bir program çalışırken herhangi bir hata veya istisna oluştuğunda, programın normal akışı kesilir ve istisna durumu halledilmeye çalışılır. Bu durumda programın kontrollü bir şekilde sonlanması ve hata mesajının kullanıcıya gösterilmesi sağlanır.

Java'da Exception Handling Yapısı

Java'da exception handling yapısı try, catch ve finally bloklarından oluşur. İşte bu blokların kullanımı:

try {
  // Hata oluşturabilecek kod buraya yazılır
} catch (ExceptionType e) {
  // Hata yakalandığında yapılacak işlemler buraya yazılır
} finally {
  // Her durumda çalışmasını istediğimiz kod bloğu buraya yazılır
}

try bloğunda hata oluşturabilecek kodlar yazılır. Eğer hata oluşursa, catch bloğu devreye girer ve hatayı yakalar. finally bloğu ise her durumda çalışmasını istediğimiz kodları içerir, örneğin kaynakları temizleme gibi işlemler burada yapılır.

Örnek Exception Handling Kodları

1. Basit bir Exception Handling Örneği

try {
  int a = 10 / 0; // Hata oluşturan kod
} catch (ArithmeticException e) {
  System.out.println("Bir aritmetik hatası oluştu: " + e.getMessage());
} finally {
  System.out.println("Finally bloğu çalıştı");
}

Bu kod örneğinde ArithmeticException hatası yakalanmaktadır.

2. Birden Fazla Exception Handling Örneği

try {
  int[] arr = new int[5];
  arr[10] = 17; // ArrayIndexOutOfBoundsException hatası oluşturan kod
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
  System.out.println("Dizi sınırını aştınız: " + e.getMessage());
} catch (ArithmeticException e) {
  System.out.println("Bir aritmetik hatası oluştu: " + e.getMessage());
} catch (Exception e) {
  System.out.println("Bir hata oluştu: " + e.getMessage());
}

Bu kod örneğinde birden fazla türde hata yakalanmaktadır.

Bu şekilde Java'da exception handling nasıl yapılır öğrenmiş olduk. Exception handling kullanarak programlarınızı daha güvenli hale getirebilir ve hataları daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.