Java’da Exception Handling Quiz-1

sametklou

Java’da Exception Handling Quiz-1

Merhaba arkadaşlar, bugünkü quizimizde Java'da Exception Handling konusunu test edeceğiz. Aşağıda verilen kod örneklerini inceleyerek her bir soruya doğru cevabı bulmaya çalışın.

Soru 1:

try {
  int[] numbers = {1, 2, 3};
  System.out.println(numbers[5]);
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
  System.out.println("Array out of bounds error.");
}

Yukarıdaki kod bloğu çalıştırıldığında ekrana ne yazdırılır?

A) 5
B) Array out of bounds error.
C) 3
D) Compilation error

Soru 2:

try {
  int result = 10 / 0;
} catch (ArithmeticException e) {
  System.out.println("Arithmetic error.");
} finally {
  System.out.println("Finally block executed.");
}

Yukarıdaki kod bloğu çalıştırıldığında ekrana hangi sırayla yazılar yazdırılır?

A) Arithmetic error., Finally block executed.
B) Finally block executed., Arithmetic error.
C) Arithmetic error.
D) Finally block executed., Compilation error.

Soru 3:

public class CustomException extends Exception {
  public CustomException(String message) {
    super(message);
  }
}

try {
  throw new CustomException("Custom exception message.");
} catch (CustomException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}

Yukarıdaki kod bloğu çalıştırıldığında ekrana ne yazdırılır?

A) Custom exception message.
B) Exception
C) Compilation error
D) CustomException

Başarılar dilerim! Çözümleri merak ediyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz.

Java'da Exception Handling (Hata Yönetimi) Quiz-2

Java'da Exception Handling konusunda kendinizi test etmek ister misiniz? İşte Java'da Exception Handling quiz-2, yeni başlayanlar için kod örnekleriyle beraber detaylı açıklamalar!

Soru 1

Soru:

Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı ne olur?

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int num = Integer.parseInt("Java");
      System.out.println(num);
    } catch (NumberFormatException e) {
      System.out.println("NumberFormatException occurred!");
    }
  }
}

a) "Java"
b) NumberFormatException occurred!
c) Hata fırlatılır.
d) Kod hata verir.

Cevap:

b) NumberFormatException occurred!

Bu kod bloğunda parseInt() metodu "Java" string'ini int'e dönüştürmeye çalıştığında NumberFormatException fırlatılacaktır ve catch bloğu çalışacaktır.

Soru 2

Soru:

Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı ne olur?

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int[] numbers = {1, 2, 3};
      System.out.println(numbers[4]);
    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      System.out.println("ArrayIndexOutOfBoundsException occurred!");
    }
  }
}

a) 4
b) ArrayIndexOutOfBoundsException occurred!
c) Hata fırlatılır.
d) Kod hata verir.

Cevap:

b) ArrayIndexOutOfBoundsException occurred!

Kod bloğunda 4. indexteki elemanı yazdırmaya çalıştığımızda ArrayIndexOutOfBoundsException oluşacak ve catch bloğu çalışacaktır.

Bu quiz-2'de Java'da Exception Handling konusunu pekiştirdiniz mi? Umarım bu quiz Java'da Exception Handling konusunu daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur!

Java'da Exception Handling (İstisna Yönetimi) Quiz-3

Java'da Exception Handling (İstisna Yönetimi) konusunda ne kadar bilgili olduğunu test etmek ister misin? Aşağıdaki quiz sorularını çözerek kendini deneyebilirsin. Her sorunun altında doğru cevap ve açıklamalı kod örneği bulunmaktadır.

Sorular:

 1. Java'da checked exception'lar hangi anahtar kelime ile işaretlenir?
  a) try
  b) catch
  c) throws
  d) throw

 2. ArithmeticException ile ilgili doğru ifade hangisidir?
  a) Bu checked exception biridir.
  b) Bu unchecked exception biridir.
  c) Bu exception'ı kendi oluşturabilirsin.
  d) Bu exception'ı try-catch blokları ile yakalaman gerekir.

 3. Bir metodun throws ifadesi ile fırlattığı exception'ları kontrol eden bir metot hangi anahtar kelime ile tanımlanmalıdır?
  a) try
  b) throw
  c) catch
  d) throws

 4. Aşağıdaki kod parçasında bir hata var mıdır? Eğer varsa bu hata hangi türdendir?

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int[] numbers = {1, 2, 3};
      System.out.println(numbers[3]);
    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      System.out.println("Array index out of bounds exception occurred.");
    }
  }
}

Doğru Cevaplar ve Açıklamalar:

 1. cevap: c) throws
  açıklama: Java'da checked exception'ları işaretlemek için throws anahtar kelimesi kullanılır.

 2. cevap: b) Bu unchecked exception biridir.
  açıklama: ArithmeticException, RuntimeException sınıfından kalıtım alır ve dolayısıyla unchecked exception'dır.

 3. cevap: d) throws
  açıklama: Bir metodun throws ifadesi ile fırlattığı exception'ları kontrol eden bir metot throws anahtar kelimesi ile tanımlanır.

 4. Hata türü: ArrayIndexOutOfBoundsException
  açıklama: Kod parçasında numbers dizisinin 3. elemanı çağrılmaya çalışıldığında ArrayİndexOutOfBoundsException hatası oluşur. Bu hata, dizinin boyutunu aşan bir index'e erişmeye çalıştığımızda meydana gelir.

Kendini Java'da Exception Handling konusunda ne kadar geliştirdiğini test etmek için bu quiz'i çözmeyi unutma! Doğru cevapları ve açıklamaları inceleyerek eksiklerini giderebilirsin. Başarılar!