Java’da Event Handling

sametklou

Java’da Event Handling

Java'da Event Handling veya olay işleme, kullanıcı etkileşimleri gibi olayların algılanması ve işlenmesi sürecidir. Bu yazıda Java'da Event Handling konusunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Event Handling Nedir?

Event Handling, kullanıcı etkileşimleri gibi olayların program tarafından algılanması ve uygun şekilde işlenmesidir. Örneğin bir butona tıklama, bir fare hareketi gibi olaylar Java programında Event Handling kullanılarak yönetilebilir.

Event Listener ve Event Handler

Java'da Event Handling için iki temel kavram vardır: Event Listener ve Event Handler. Event Listener, belirli bir olayın gerçekleştiğini algılamak için kullanılırken Event Handler ise bu olayın işlenmesinden sorumludur.

Event Handling Nasıl Yapılır?

Java'da Event Handling yapmak için genellikle ActionListener arayüzü kullanılır. ActionListener arayüzü, kullanıcının bir bileşenle etkileşime girdiğinde gerçekleşen olayları dinlemek için tasarlanmıştır. Aşağıda basit bir butona tıklama olayını dinleyen bir ActionListener örneği verilmiştir:

button.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // Butona tıklama olayı burada işlenir
    }
});

Bu örnekte, button adında bir butona tıklama olayını dinleyen bir ActionListener oluşturulmuştur. actionPerformed metodu, butona tıklandığında gerçekleşecek işlemleri içermektedir.

Özet

Java'da Event Handling, kullanıcı etkileşimlerinin algılanması ve işlenmesi için önemli bir konudur. ActionListener arayüzü kullanılarak Event Handling işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bu yazıda Java'da Event Handling konusunu detaylı bir şekilde ele aldık ve basit bir örnek ile açıkladık. Daha fazla bilgi için Java dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.