Java’da EnumSet Kullanımı

sametklou

Java’da EnumSet Kullanımı

Java'da EnumSet, bir sınırlı (enum) tipteki sabit değerleri temsil eden bir veri yapısıdır. EnumSet, belirli bir enum tipindeki sabit değerleri içerebilen ve bu değerler üzerinde işlemler yapmamıza olanak sağlayan etkili bir veri yapısıdır.

EnumSet Oluşturma

EnumSet, genellikle EnumSet.of() veya EnumSet.allOf() metodları ile oluşturulur. Örneğin:

import java.util.EnumSet;

enum Gunler {
  PAZARTESI, SALI, CARSAMBA, PERSEMBE, CUMA, CUMARTESI, PAZAR
}

public class EnumSetOrnek {
  public static void main(String[] args) {
    EnumSet<Gunler> haftaninGunleri = EnumSet.of(Gunler.PAZARTESI, Gunler.SALI, Gunler.CUMA);
    System.out.println(haftaninGunleri);
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Gunler adında bir enum tipi tanımlanmış ve bu enum tipi için bir EnumSet oluşturulmuştur.

EnumSet Metodları

EnumSet sınıfı, birçok faydalı metod içermektedir. Bazı temel metodlar şunlardır:

 • add(E e): Belirtilen elemanı sete ekler.
 • remove(E e): Belirtilen elemanı setten kaldırır.
 • addAll(EnumSet<E> set): Belirtilen EnumSet'in tüm elemanlarını mevcut sete ekler.
 • contains(E e): Belirtilen elemanın sette olup olmadığını kontrol eder.
 • isEmpty(): Set'in boş olup olmadığını kontrol eder.

EnumSet ve Diğer Set Türleri Arasındaki Farklar

EnumSet, diğer Set türlerinden farklı olarak daha optimize edilmiş bir veri yapısıdır. EnumSet, bir enum tipinden sabit değerleri içerirken diğer Set türleri hem enum tipinden hem de diğer obje türlerinden elemanları içerebilir. Bu nedenle, EnumSet enum tipleriyle çalışırken daha etkilidir ve performans açısından avantaj sağlar.

Java'da EnumSet kullanarak enum tipleri üzerinde işlem yapmak işimizi kolaylaştırır ve kodlarımızı daha okunabilir hale getirir. EnumSet'in sunduğu pratik metodlar sayesinde enum tiplerini daha verimli bir şekilde kullanabiliriz.