Java’da Encapsulation

sametklou

Java’da Encapsulation

Java programlama dilinde, encapsulation (kapsülleme), verileri sınıf içinde saklama ve bu verilere dışarıdan erişimi kontrol etme işlemidir. Encapsulation sayesinde verilerin güvenliği sağlanırken, sınıf dışındaki kodun verilere erişimi kısıtlanır.

Encapsulation'ın temel prensibi, veri saklama ve işleme işlemlerini ayrı sınıflara ayırmaktır. Bu sayede verileri koruyabilir ve sınıfın iç yapısını dış etkenlerden izole edebiliriz. Encapsulation'ı yapmak için genellikle Java sınıflarında private ve public erişim belirleyicileri kullanılır.

Örnek olarak, bir Hayvan sınıfını ele alalım:

public class Hayvan {
  private String isim;
  private int yas;

  public String getIsim() {
    return isim;
  }

  public void setIsim(String isim) {
    this.isim = isim;
  }

  public int getYas() {
    return yas;
  }

  public void setYas(int yas) {
    this.yas = yas;
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Hayvan sınıfında isim ve yas değişkenleri private olarak tanımlanmıştır. Bu sayede bu değerler sadece sınıf içindeki metotlar aracılığıyla erişilebilir ve güvenlik sağlanmış olur. getIsim, setIsim, getYas ve setYas metotları sayesinde bu değerlere dışarıdan erişim ve değişiklik yapılabilir.

Encapsulation ile birlikte veri gizliliği ve güvenliği sağlanırken, sınıfın esnekliği de artar. Verilerin doğrudan erişilmesi yerine metotlar aracılığıyla erişilmesi sayesinde sınıfın yapısını değiştirmek daha kolay hale gelir.

Bu yazıda Java'da Encapsulation konusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Örnekler ile desteklenen bu açıklamalar, yeni başlayanlar için Encapsulation konseptini anlamakta yardımcı olacaktır.