Java’da Do While Döngüsü

sametklou

Java’da Do While Döngüsü

Java'da döngüler, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanan kod blokları oluşturmak için kullanılır. Do While döngüsü, koşulun döngü bloğu içinde çalıştırıldığı ve ardından koşulu kontrol ettiği bir döngü türüdür. Bu yazıda Java'da Do While döngüsünü nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Do While Döngüsü Kullanımı

Do While döngüsü, aşağıdaki şekilde tanımlanır:

do {
  // döngü içinde yapılacak işlemler
} while (koşul);

Bu yapıda döngü bloğu en az bir kez çalıştırılır, ardından koşul kontrol edilir. Eğer koşul doğruysa döngü bloğu tekrar çalıştırılır, aksi halde döngü sona erer.

Do While Döngüsü Örneği

Şimdi Do While döngüsünü bir örnek üzerinden inceleyelim. Aşağıdaki örnek, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdıracaktır:

public class DoWhileExample {
  public static void main(String[] args) {
    int i = 1;
    do {
      System.out.println(i);
      i++;
    } while (i <= 10);
  }
}

Bu örnekte, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için Do While döngüsü kullanılmıştır. Döngü bloğu ilk kez çalıştırıldığında i değeri 1'dir. Her seferinde i bir arttırılır ve döngü 10'a kadar devam eder.

Sonuç

Java'da Do While döngüsü, döngü koşulunu sonradan kontrol etmek istediğiniz durumlarda kullanışlı bir seçenektir. Bu yazıda Do While döngüsünün kullanımını örneklerle açıkladık. Daha fazla detay için Java belgelerine başvurabilirsiniz.