Java’da Deque ve ArrayDeque

sametklou

Java’da Deque ve ArrayDeque

Java'da Deque ve ArrayDeque veri yapısı, verilerin hem başından hem de sonundan eklemeye ve çıkarmaya olanak tanır. Bu esnek yapı, verileri istenilen sıralamada işlemek için idealdir.

Deque Nedir?

Deque (Double Ended Queue) veri yapısı, hem FIFO (First-In-First-Out) hem de LIFO (Last-In-First-Out) işlevselliğine sahip bir veri yapısıdır. Yani verileri hem başından hem de sonundan eklemek ve çıkarmak mümkündür.

ArrayDeque Nedir?

ArrayDeque sınıfı, Deque interface'ini uygulayan bir sınıftır ve dinamik büyüklükte bir dizi olarak çalışır. Bu nedenle verilerin boyutu her zaman arttırılabilir. ArrayDeque, ArrayList gibi bir dizi veri yapısına benzer şekilde kullanılabilir.

Deque ve ArrayDeque Kullanımı

Deque ve ArrayDeque sınıflarını kullanarak verileri eklemek ve çıkarmak için aşağıdaki basit kod örneğini inceleyebilirsiniz:

import java.util.Deque;
import java.util.ArrayDeque;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();
    
    deque.addFirst("First");
    deque.addLast("Last");
    
    System.out.println(deque.getFirst());
    System.out.println(deque.getLast());
    
    deque.removeFirst();
    deque.removeLast();
  }
}

Yukarıdaki örnek, bir Deque kullanarak veriler eklemeyi, çıkarmayı ve erişmeyi göstermektedir. Deque ve ArrayDeque sınıfları, verileri işlemek için birçok farklı metod sağlar ve veri yapısının esnekliği sayesinde çeşitli senaryolara uyum sağlar.

Java'da Deque ve ArrayDeque veri yapıları, verileri efektif bir şekilde işlemek için ideal seçeneklerdir. Bu yapıları kullanarak veri manipülasyonu ve sıralama işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.