Java’da Deque Interface

sametklou

Java’da Deque Interface

Java'da Deque Interface, çift uçlu sıralı veri yapısını temsil eden bir arayüzdür. Deque, "Double Ended Queue" kelimelerinin kısaltmasıdır ve hem kuyruk (queue) hem de yığın (stack) operasyonlarını destekler.

Deque Interfacenin Metodları

Deque Interface, aşağıdaki bazı metodları içermektedir:

 • addFirst(E e): Dequenin başına öğe ekler.
 • addLast(E e): Dequenin sonuna öğe ekler.
 • offerFirst(E e): Dequenin başına öğe ekler ve başarılı olursa true, aksi halde false döner.
 • offerLast(E e): Dequenin sonuna öğe ekler ve başarılı olursa true, aksi halde false döner.
 • removeFirst(): Dequenin başındaki öğeyi kaldırır.
 • removeLast(): Dequenin sonundaki öğeyi kaldırır.

Deque Kullanımı

import java.util.Deque;
import java.util.LinkedList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Deque<Integer> deque = new LinkedList<>();

    deque.addFirst(1);
    deque.addLast(2);
    deque.offerFirst(3);
    deque.offerLast(4);
    
    System.out.println("Deque: " + deque);

    int firstElement = deque.removeFirst();
    int lastElement = deque.removeLast();

    System.out.println("Removed first element: " + firstElement);
    System.out.println("Removed last element: " + lastElement);
    System.out.println("Deque after removal: " + deque);
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda, Deque Interface'in bazı metodlarını kullanarak bir çift uçlu sıralı veri yapısı oluşturulmuş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.

Java'da Deque Interface, çeşitli uygulamalarda kullanılabilen faydalı bir veri yapısıdır. Daha fazla bilgi ve örnekler için Java belgelerine başvurabilirsiniz.