Java’da Değişkenler

sametklou

Java’da Değişkenler

Java programlama dilinde değişkenler, bir değeri saklamak veya bu değeri değiştirmek için kullanılan temel yapı taşlarıdır. Her değişken, veri türüne göre farklı türde değerleri saklayabilir.

Değişken Tanımlama

Java'da değişken tanımlamak için önce veri türünü belirtmeli ve ardından değişkenin adını vermelisiniz. İstediğiniz değeri atamak isterseniz, = operatörünü kullanabilirsiniz.

int sayi = 5;
String isim = "Java";
boolean dogruMu = true;
double ondalikSayi = 3.14;

Veri Türleri

Java'da sık kullanılan veri türleri arasında int, String, boolean, double bulunmaktadır. Veri türleri, değişkenin ne tür değerleri saklayabileceğini belirler.

Değişken İsimlendirme Kuralları

 • Değişken adları harfle, _ veya $ ile başlayabilir.
 • Değişken adları case sensitive'dir, yani büyük-küçük harf duyarlıdır.
 • Değişken adları anahtar kelimeleri (keywords) kullanamaz.
 • Değişken adları anlamlı olmalıdır.

Değişken Türleri

Java'da iki tür değişken bulunmaktadır:

 1. Yerel Değişkenler: Bir metodun içinde tanımlanan ve sadece o metod içinde geçerli olan değişkenlerdir.
public void hesapla() {
  int x = 10;
  System.out.println(x);
}
 1. Sınıf Değişkenleri (instance variables): Bir sınıfın her bir örneği için ayrı ayrı oluşturulan değişkenlerdir.
public class Ogrenci {
  String isim;
  int yas;
}

Sonuç

Java'da değişkenler, veri saklamak ve manipüle etmek için temel bir yapı taşıdır. Değişkenler tanımlanırken uygun veri türü seçilmeli ve anlamlı isimlendirme yapılmalıdır. Bu şekilde kodunuz daha okunabilir ve yönetilebilir olacaktır.

Yukarıdaki örnekleri inceleyerek, Java'da değişkenler hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve kendi uygulamalarınızda kullanabilirsiniz.