Java’da DatagramSocket Class

sametklou

Java’da DatagramSocket Class

Java programlama dilinde ağ iletişimi için kullanılan DatagramSocket sınıfı, datagram soketleri oluşturmak ve veri göndermek/gönderilen verileri almak için kullanılır. Bu sınıfı kullanarak UDP (User Datagram Protocol) tabanlı iletişim sağlanabilir.

DatagramSocket Sınıfı Özellikleri

DatagramSocket sınıfı, java.net paketi içinde bulunmaktadır ve şu özelliklere sahiptir:

  • Datagram paketleri gönderme ve alma işlemleri için kullanılır.
  • TCP (Transmission Control Protocol) yerine UDP'nin kullanılması için tercih edilir.
  • Bağlantısız, güvenilir ve düşük gecikmeli iletişim sağlar.

DatagramSocket Sınıfının Kullanımı

Öncelikle DatagramSocket sınıfını import ederek kullanıma başlayabiliriz:

import java.net.DatagramSocket;

Ardından bir DatagramSocket nesnesi oluşturarak bağlantıyı açabiliriz:

DatagramSocket socket = new DatagramSocket();

Bu socket ile veri göndermek veya veri almak için ayrı ayrı DatagramPaket nesneleri oluşturulur. Örneğin, bir veri göndermek için:

byte[] sendData = "Merhaba, Dünya!".getBytes();
InetAddress address = InetAddress.getByName("localhost");
int port = 12345;

DatagramPacket packet = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, address, port);
socket.send(packet);

Gönderilen veriyi almak için ise:

byte[] receiveData = new byte[1024];
DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
socket.receive(receivePacket);

String receivedMessage = new String(receivePacket.getData(), 0, receivePacket.getLength());
System.out.println("Alınan veri: " + receivedMessage);

Bu şekilde, DatagramSocket sınıfını kullanarak UDP tabanlı iletişim sağlayabilir ve veri gönderip alabilirsiniz. DatagramSocket'in diğer methodları ve kullanımı hakkında detaylı bilgi için resmi Java Dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.