Java’da DatabaseMetaData Kullanımı

sametklou

Java’da DatabaseMetaData Kullanımı

Java programlama dili ile veritabanı meta verilerini almak için DatabaseMetaData sınıfını kullanabilirsiniz. Bu sınıf, veritabanı hakkında bilgiler sağlar ve veritabanıyla ilgili meta verileri döndürür.

DatabaseMetaData Nedir?

DatabaseMetaData, JDBC aracılığıyla bağlantı yapılan veritabanıyla ilgili bilgileri döndüren bir arayüzdür. Bu sınıf sayesinde veritabanı hakkında bilgileri alabilir, tabloları ve sütunları listeleme, indeksleri sorgulama gibi işlemler yapabilirsiniz.

DatabaseMetaData Kullanımı

Öncelikle DatabaseMetaData sınıfını kullanabilmek için bağlantı üzerinden bir DatabaseMetaData objesi oluşturmanız gerekmektedir. Aşağıda örnek bir kod parçası bulabilirsiniz:

Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
DatabaseMetaData metaData = conn.getMetaData();

Yukarıdaki kod parçasında url, user ve password değişkenleri veritabanına bağlanmak için gerekli bilgileri içermektedir.

DatabaseMetaData Metodları

DatabaseMetaData sınıfı, veritabanı ile ilgili çeşitli bilgileri döndüren birçok metod içermektedir. Bazı yaygın kullanılan metodlar şunlardır:

 • getSchemas(): Veritabanındaki şemaları döndürür.
 • getTables(): Veritabanındaki tabloları döndürür.
 • getColumns(): Belirli bir tablonun sütunlarını döndürür.

Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasıyla veritabanındaki tabloları ve ilgili sütunları listelemek mümkündür:

ResultSet tables = metaData.getTables(null, null, "%", null);
while (tables.next()) {
  String tableName = tables.getString("TABLE_NAME");
  System.out.println("Tablo Adı: " + tableName);

  ResultSet columns = metaData.getColumns(null, null, tableName, null);
  while (columns.next()) {
    String columnName = columns.getString("COLUMN_NAME");
    System.out.println("Sütun Adı: " + columnName);
  }
}

Yukarıdaki kod parçasıyla veritabanındaki tüm tablo adları ve ilgili sütun adları ekrana yazdırılmaktadır.

Sonuç

DatabaseMetaData sınıfını kullanarak veritabanı meta verilerine erişebilir ve veritabanı hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bu sayede veritabanı işlemlerinizi daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz.