Java’da Custom Exceptions Kullanımı

sametklou

Java’da Custom Exceptions Kullanımı

Java programlama dilinde, özel (custom) istisnaları oluşturmak ve kullanmak oldukça yaygındır. Bu özel istisnalar, genellikle belirli durumlarda programın istisnai bir şekilde davranmasını sağlar ve hata yönetimini kolaylaştırır.

Custom Exception Oluşturma

Özel bir istisna oluşturmak için Exception sınıfından türetilen bir sınıf oluşturmanız yeterlidir. Bu sınıf genellikle Exception sınıfından türetilen veya doğrudan Throwable sınıfından türetilen bir alt sınıf olacaktır.

public class CustomException extends Exception {
  public CustomException(String message) {
    super(message);
  }
}

Yukarıdaki örnekte, CustomException adında yeni bir özel istisna sınıfı oluşturulmuştur. Bu sınıf, Exception sınıfından türetilmiş ve bir mesaj ile oluşturucu metot tanımlanmıştır.

Custom Exception Kullanımı

Özel bir istisnayı kullanmak için, istisna durumunun meydana geleceği koşulları kontrol ederek istisna nesnesini oluşturmanız ve fırlatmanız gerekmektedir.

public class CustomExceptionExample {
  public void performOperation(int value) throws CustomException {
    if (value < 0) {
      throw new CustomException("Value cannot be negative");
    } else {
      // İşlem devam eder
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    CustomExceptionExample example = new CustomExceptionExample();

    try {
      example.performOperation(-1);
    } catch (CustomException e) {
      System.out.println("Hata: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte, CustomExceptionExample sınıfında performOperation metodu oluşturulmuş ve bu metodun içinde negatif bir değerin kontrolü yapılarak özel istisna fırlatılmıştır. Ardından, main metodu içinde bu metot çağrılmış ve olası istisna durumu ile ilgili işlem yapılmıştır.

Java'da özel istisnalar kullanarak programınızın hatasız ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla örnek ve detaylı bilgi için Java belgelerine başvurabilirsiniz.