Java’da Control Statements

sametklou

Java’da Control Statements

Java'da kontrol yapıları, programın akışını kontrol etmemizi sağlayan if else, switch case, for döngüsü, while döngüsü gibi yapıları içerir. Bu yapılar programın belirli koşullara göre farklı şekillerde çalışmasını sağlar.

if else Yapısı

int sayi = 10;

if(sayi > 0){
  System.out.println("Sayı pozitif");
}
else if(sayi < 0){
  System.out.println("Sayı negatif");
}
else{
  System.out.println("Sayı sıfır");
}

Switch Case Yapısı

int gun = 2;

switch(gun){
  case 1:
    System.out.println("Pazartesi");
    break;
  case 2:
    System.out.println("Salı");
    break;
  default:
    System.out.println("Geçersiz gün");
}

For Döngüsü

for(int i = 0; i < 5; i++){
  System.out.println("İterasyon " + i);
}

While Döngüsü

int i = 0;
while(i < 5){
  System.out.println("İterasyon " + i);
  i++;
}

Java'daki kontrol yapıları, programın akışını yönlendirmemize ve belirli koşullara göre farklı işlemler yapmamıza olanak tanır. Bu yapıları kullanarak programın daha esnek ve kontrol edilebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıdaki örnekler, kontrol yapılarının nasıl kullanıldığını anlamanıza yardımcı olacaktır.