Java’da Control Statements

sametklou

Java’da Control Statements

Java programlama dilinde kontrol ifadeleri (Control Statements), programın akışını kontrol etmek ve belirli koşullara göre farklı işlemler yapmak için kullanılır. Bu yazıda, Java'da kullanılan kontrol ifadeleri hakkında detaylı bilgi verilecek ve örnek kodlar ile açıklanacaktır.

1. If-Else Statements

If-Else ifadeleri, belirli bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eden ve sonuca bağlı olarak farklı işlemler yapan ifadelerdir. Örnek olarak:

int sayi = 10;

if(sayi > 0){
  System.out.println("Sayı pozitif.");
}
else{
  System.out.println("Sayı negatif veya sıfır.");
}

2. Switch Statements

Switch ifadeleri, bir değişkenin farklı değerlerini kontrol eder ve her değer için farklı işlemler yapar. Örnek olarak:

int gün = 3;

switch(gün){
  case 1:
    System.out.println("Pazartesi");
    break;
  case 2:
    System.out.println("Salı");
    break;
  default:
    System.out.println("Geçersiz gün");
}

3. For Loops

For döngüsü, belirli bir koşulu sağlayan duruma kadar belirli bir işlemi tekrarlayan bir döngüdür. Örnek olarak:

for(int i=1; i<=5; i++){
  System.out.println("Sayı: " + i);
}

4. While Loops

While döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece belirli bir işlemi tekrarlayan bir döngüdür. Örnek olarak:

int i = 1;
while(i <= 5){
  System.out.println("Sayı: " + i);
  i++;
}

5. Do-While Loops

Do-While döngüsü, bir işlemi en az bir kez gerçekleştiren ve ardından belirli bir koşul doğru olduğu sürece işlemi tekrarlayan bir döngüdür. Örnek olarak:

int i = 1;
do{
  System.out.println("Sayı: " + i);
  i++;
}while(i <= 5);

Yukarıda verilen kontrol ifadeleri ve döngüler, Java programlama dilinde sıkça kullanılan yapıları temsil etmektedir. Bu yapıları iyi anlamak ve kullanmak, programlarınızı daha verimli bir şekilde yazmanıza olanak tanır.